AD

Văn bản

Nội dung

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Tiền ảo Libra của Facebook là gì?

Libra là gì?
Facebook lên kế hoạch đưa vào lưu thông tiền ảo do chính mình phát hành dựa trên công nghệ blockchain vào đầu năm 2020, đồng tiền ảo đó là Libra.

Tuy ra đời sau các đồng tiền ảo đang làm mưa làm gió trên thị trường tài chính toàn cầu, nhưng được giới phân tích đánh giá rất cao vì có thiết kế "tốt nhất" hiện nay.

Một số đặc điểm của đồng tiền ảo này:

Thứ nhất, như đã nói ở trên, Libra cũng dựa trên blockchain. Tuy nhiên nó không được tạo ra bằng cách "đào" mà nó sẽ phát hành dựa trên cơ chế cổ điển. Tức là: giống như cách phát hành tiền giấy.
Theo đó, bằng cách phát hành gắn với giá trị các đồng tiền uy tín như đô la, bảng anh, franc thụy sỹ và yên nhật sẽ giúp giá Libra ổn định. Không bị thao túng bởi giới đào tiền ảo. Không bị tăng giảm hỗn loạn.

Thứ hai: Libra blockchain đóng vai trò như database. Lưu trữ toàn bộ các trainsation của libra

Thứ 3: facebook không hoàn toàn sở hữu Libra. Mà do hội đồng 100 thành viên sở hữu và quản lý(visa, uber...)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét